Kunde

Copenhagen University Hospital.
Peter Garred, MD, DMSci Professor of Clinical Molecular Medicine

Antal

450 deltagere

Skulle vi skrive en bog om “Håndtering af Konferencer – Hvordan gør man?”, så ville “EMCHD” nok være den perfekte titel! Projektet startede helt tilbage i 2013, hvor TMP vandt udbuddet. Herefter iværksatte TMP budgetter, allokerede sponsorer og udstillere, håndterede abstracts, tilrettelagde sociale begivenheder, stod for registreringen og ”fulgte konferencen til dørs”.
Professor Garred er en fantastisk samarbejdspartner. Vi afholdte ugentlige møder, hvor vi løbende gennemgik alt ned til mindste detalje. Professor Garred stolede på, at vi gjorde det, vi var bedst til og derfor arbejde vi med frihed under ansvar. En af de mest spændende opgaver – blandt mange – var håndteringen af alle de indsendte abstracts og tilrettelæggelse af den faglige del af programmet.

Konferencen omhandlede primært klinisk forskning og derfor var de indleverede abstracts og posters højdepunktet for mange af deltagerne. Der var tale om mere end 200 meget komplekse abstracts og dommerkomitéen bestod af 14 eksperter. Denne konference afspejler også betydningen af gensidig respekt mellem kunden og PCO’en. Berrit, projektleder for kongressen, var involveret i hele projektets varighed, der strakte sig over 4 ½ år samlet set. Det samlede resultat var overvældende. Investeringen af tid og energi resulterede i den største deltagelse i EMCHD’s historie samt mange tilfredse forskere. Set fra vores side, lærte også vi meget af både kunden og af projektet. Vi siger ”TAK, EMCHD!”

Testimonial from Prof. Garred
Single Project